OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Věděli jste, že v České republice si mohou hotely a penziony přiřadit počty hvězdiček dle svého uvážení, a proto se vám může stát, že nejste spokojeni s kvalitou jejich služeb? Na těchto stránkách se můžete seznámit s Oficiální klasifikací ubytovacích zařízení ČR - Hotelstars, která určuje ubytovacím zařízením kritéria pro daný počet hvězd. Díky jednotným kritériím tak certifikované hotely pod značkou Hotelstars garantují stejný rozsah služeb a vybavení napříč 21 evropskými zeměmi. Jako hoteliér se můžete vydat cestou transparentnosti a pokud tyto řádky čtete jako host, pak se můžete při výběru certifikovaných zařízení na hvězdy spolehnout.

CHCI CERTIFIKACI
KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Online žádost
CERTIFIKOVANÁ ZAŘÍZENÍ
Prohlédnout
VÝHODY KLASIFIKACE
Prohlédnout výhody
CO JSOU HVĚZDIČKY?
Vše o hvězdičkách

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Klasifikaci hotelů provádí Asociace hotelů a restaurací ČR.

Kontrola

Klasifikaci hotelů provádí Asociace hotelů a restaurací ČR.

Oficiální jednotná klasifikace vznikla původně ve spolupráci AHR ČR a UNIHOST, Sdružení podnikatelů v pohostinství, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Více informací

Marketing / značka

V ubytovacích zařízení dané kategorie, která se přihlásí k podmínkám daným certifikací ubytovacích zařízení a splní požadované podmínky. Může být používána v rezervačních systémech, hotelových průvodcích, webových stránkách, sociálních sítích, domácích (vlastních) prospektech, inzerátech a seznamech ubytovacích kapacit,...atd.

Více informací

Kategorie / zvláštní formy

Superior označuje uvnitř nějaké kategorie špičkové podniky, které mají znatelně více hodnotových bodů než potřebují. K dosažení tohoto vysokého počtu bodů, potřebuje hotel zpravidla zvlášť vysokou nabídku služeb. "Pocitově" a kvalitou vybavení a služeb též musí odpovídat vyšší třídě.

Více informací

Systém

Česká klasifikace hotelů je koncipována jako dynamický systém. Průběh klasifikace je průběžně sledován, vyhodnocován, náměty jsou zaznamenávány a shromažďovány v souladu s rozvojem hotelového průmyslu a ve spolupráci s dalšími členskými zeměmi Hotelstars Union. Kritéria byla naposledy aktualizována v roce 2021.

Více informací
Všechny otázky

NOVINKY
Pro hotely, restaurace i návštěvníky

26.10.2023

HOTELSTARS V DENÍKU METRO

Dnes mohli Pražané najít v deníku Metro článek o důležitosti certifikace Hotelstars, touto cestou se snažíme projekt Hotelstars podpořit a šířit tak povědomí, že každá hvězda nemusí být pravá. Jsme rádi, že díky dotaci od Ministersta pro místní rozvoj můžeme přispět k informovanosti veřejnosti a zvýšit tak i kvalitu ubytovacích služeb v ČR.Podívejte se na článek v deníku Metro i vy: https://e.metro.cz/#strana=6 Číst dále
25.10.2023

HOTELSTARS UNION SE ZAMĚŘUJE NA BUDOUCNOST

U příležitosti 6. valného shromáždění Hotelstars Union učinili její členové 25. října v Bruselu důležitá rozhodnutí o rozšíření společné klasifikace hotelů v Evropě.

Nově byla do okruhu členských zemí Hotelstars Union přijata Arménie. Od května letošního roku měla tato země status pozorovatele a nyní byla po pouhých šesti měsících uznána za přidruženého člena unie Hotelstars. „Arménii nyní vítáme do naší hvězdné rodiny jako další zemi zastupující kavkazskou oblast. Získali jsme tím významného partnera v oblasti cestovního ruchu,“ těmito slovy uvítal Arménii jako 21. člena HSU prezident unie, pan Markus Luthe.

Členové v řádných volbách znovu potvrdili Markuse Lutheho (Německo) jakožto prezidenta unie Hotelstars (HSU). Představenstvo Hotelstars Union dále doplňují Thomas Allemann (Švýcarsko) jakožto viceprezident, dále pak George Micallef (Malta), Thierry Lemahieu (Belgie) a Jan Fischer (Dánsko). Výsledky všech voleb byly jednomyslné. „V uplynulých dvou letech se nám podařilo nastavit důležitý kurz pro úspěšnou budoucnost jednotné hotelové klasifikace na základě rozšíření marketingových aktivit a cílené revize našeho společného katalogu kritérií, především však také díky přijetí dalších členů do unie Hotelstars," vysvětlil staronový prezident, pan Markus Luthe, u příležitosti svého znovuzvolení.

Na zasedání výboru v belgickém hlavním městě byl také schválen předběžný katalog kritérií pro období 2025-2030 jako společné východisko pro udělování hotelových hvězdiček v jednotlivých členských zemích. „Kromě prvku digitalizace se nyní budoucí kritéria hodnocení ještě výrazněji ponesou v duchu udržitelnosti a zachování zdrojů v personálním sektoru,“ zdůvodnil nové standardy prezident HSU, pan Luthe. „Revidovaný katalog kritérií také nabízí větší flexibilitu, transparentnost a bezpečnost registračního procesu, který klasifikaci hotelů provází. Kromě toho jsme zapracovali i na ještě zřetelnějším odlišení soukromých pronájmů.“ Každých pět let členové unie Hotelstars katalog kritérií přezkoumávají tak, aby klasifikace hotelů neztratila na atraktivitě ani na významu na trhu. Současná aktualizace katalogu kritérií má být dokončena na jaře 2024. Nejpozději od 1. ledna 2025 budou nová kritéria závazná pro všech 21 členských zemí unie Hotelstars a jejich platnost potrvá do roku 2030.

„Náš sladěný systém klasifikace hotelů je a nadále zůstává na špičkové úrovni a bude i v budoucnu hostům a hoteliérům přinášet snadnější orientaci, transparentnost a vysokou kvalitu,“ zdůraznil prezident HSU Markus Luthe. „Vyzýváme všechny hoteliéry a zainteresovanou veřejnost, aby nám poskytli zpětnou vazbu k předběžnému katalogu kritérií.

Číst dále
20.10.2023

PODPORUJEME UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ S OFICIÁLNÍMI HVĚZDAMI

Když jde o propagaci ubytovacích zařízení, která se mohou pyšnit oficiální klasifikací ubytovacích zařízení, nenechali jsme si ujít příležitost tato zařízení zviditelnit. V letošním roce jsme získali dotaci od MMR na podporu systému klasifikace a během těchto třech měsíců bude probíhat marketingová kampaň. Kromě zajištění informovanosti o systému Hotelstars mezi odbornou veřejností, přinášíme informace o klasifikovaných zařízení přímo cestovatelům. Naším cílem je, aby o nich věděli nejen ti, kteří plánují svůj další výlet, ale také běžní obyvatelé města. Články o hvězdách a kde hledat oficiálně klasifikovaná ubytovací zařízení byla v několika běžných periodikách pokrývající Prahu a Středočeský kraj. Do rukou se dostanou také lidem v Ústeckém kraji, v Plzni a Karlových Varech. Posluchačům rádií jsme klasifikaci představili na vlnách Rádia Impuls v jihočeském kraji, regionálně pak na Severní Moravě, v Ostravě, Jeseníku a ve Valašském Meziříčí.  V Brně a v Ostravě jsme také zvolili kampaň v MHD, jako jeden ze způsobů, jak dostat hvězdy na oči veřejnosti. S propagačními materiály jsme také oslovili turistická informační centra v ČR. Klasifikace má také prostor na sociálních sítích a webech našich partnerů. Portál Kudyznudy upozorňuje na zařízení, která se pyšní oficiálními hvězdami, stejně tak jako portál Prague.eu., na mezinárodní úrovni Tripadvisor.  Hlavním nositelem informací a systému klasifikace v online prostředí je web Hotelstars.cz, na evropské úrovni pak Hotelstars.eu.Číst dále
Všechny novinky

POSLEDNÍ CERTIFIKOVANÁ ZAŘÍZENÍ
Klasifikaci hotelů provádí Asociace hotelů a restaurací ČR

Všechna certifikovaná zařízení
Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více