OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Novinky

Vše Pro hosty Pro hoteliéry

Nová kritéria Klasifikace Hotelstars na období 2025 – 2030 uveřejníme již brzy!

27.5.2024

Brzy uveřejníme nová kritéria Oficiální jednotné klasifikace Hotelstars na období 2025 – 2030 a máte se na co těšit. Kritéria vystihují nové trendy, jsou přehlednější a reflektují aktuální situaci v našem oboru.

Číst celý článek >>

Neváhejte a certifikujte se, hvězdy vám přinesou:

7.5.2024

Zvýšení zisku - zákazníci reagují zpravidla na kvalitní ubytování opakovanou návštěvou, prodloužením délky pobytu a nebo pozitivním doporučením svému okolí a to včetně sociálních sítí. Tyto faktory vedou ke zvyšování zisku

Snižování nákladů – Odpovídající kvalita a úroveň znamenají snižování nákladů spokojených s častými reklamacemi od nespokojených zákazníků

Lepší konkurenceschopnost – Úroveň a kvalita ubytovacího zařízení je jedním z nejdůležitějších rozhodovacích faktorů zákazníků, kde a jakým způsobem stráví svůj volný čas, či jaké služby využijí a v jakém rozsahu

Rozlišení - Jednotné hvězdy napříč evropským trhem poskytují všem hostům orientaci a deklarují stejné vybavení a úroveň. Tato zařízení jsou také rozlišena na mnohých národních i evropských online portálech (např Tripadvisor, GIATA).

Číst celý článek >>

Hotelstars Union (HSU) přijímá nová hotelová klasifikační kritéria

27.4.2024

Udržitelnost, personální výzvy i pokračující digitalizace a automatizace hotelového odvětví - to byly tentokrát hlavní hnací síly pravidelného procesu revize kritérií vytyčených pro klasifikaci hotelů. Nová kritéria vstupují v platnost v lednu 2025.

Budapešť, 24 . dubna 2024. Valné shromáždění unie Hotelstars Union (HSU), evropského sdružení pro harmonizovanou klasifikaci hotelů, dnes schválilo nový soubor kritérií i odpovídající bodový systém pro udělování hvězdiček. Kritéria hotelové klasifikace, která jsou výsledkem spolupráce všech 21 členských zemí, jsou každých pět až šest let revidována s cílem dále je rozvíjet a modernizovat v souladu s potřebami hostů i trhu. Tím se zajišťuje, aby standardy držely krok s měnícími se požadavky i dynamikou odvětví pohostinství.

„Po necelých dvanácti měsících intenzivní práce jsme úspěšně dokončili aktuální proces revize katalogu kritérií HSU. Proces dosažení shody a harmonizace stanovisek všech členských asociací HSU byl složitou operací, která si vyžádala značné úsilí i spolupráci. V tom je však zároveň síla našeho systému, neboť náš proces postupující „zdola nahoru“ je zárukou toho, že jej budou akceptovat jak hosté, tak i hoteliéři“, zdůraznil Markus Luthe, Prezident HSU, když děkoval všem účastnickým zemím za jejich konstruktivní práci.

Nový klasifikační katalog, který vychází z našeho závazku prosazovat udržitelnost, efektivitu a spokojenost hostů, byl zeštíhlen z 247 na 239 kritérií. Některá zastaralá kritéria byla odstraněna, zatímco u jiných došlo k jejich konsolidaci tak, aby se celý systém zjednodušil. Například pro splnění zvýšených hygienických požadavků byla doplněna taková doporučení pro čištění matrací, která prodlouží jejich životnost, což má pozitivní dopad na udržitelnost. Kromě toho se v zájmu podpory udržitelnosti již na pokojích nemusí povinně objevovat takové položky, jako jsou šicí potřeby či soupravy na leštění obuvi. Další výměny ložního prádla a ručníků jsou nabízeny pouze na žádost hosta. Hotely mohou získat body navíc, pokud sledují svoji uhlíkovou stopu dle mezinárodních standardů. V rámci řešení nedostatku pracovních sil v celé Evropě byly zkráceny povinné provozní hodiny recepcí a pokojové služby. Do nových kritérií byla rovněž začleněna digitalizace v podobě plně automatizovaných služeb přihlašování k pobytu i odhlašování z pobytu, což může nahradit služby recepce s obsluhou, zejména v kategoriích 1* a 2*. Stále častěji se také používají samoobslužné kiosky. Ty jsou nyní zahrnuty do nových čtyřhvězdičkových kritérií, ve kterých se takto mohou z ekologických důvodů nahradit minibary, maxibary i pokojová služba.

„Při revizi kritérií používaných pro klasifikaci hotelů jsme brali v úvahu nejen chystanou legislativu EU týkající se odpadů z obalů či greenwashingu, ale také udržitelnost jako takovou, stejně tak jako nedostatek zaměstnanců či rozšiřující se digitalizaci i automatizaci jakožto hnací síly působící v hotelovém odvětví. Tento přístup dává našim hotelům od jedné do pěti hvězdiček jistotu, že budou moci na těchto kritériích v příštích pěti letech stavět,“ vysvětlil pan Luthe a doplnil, že členské země HSU mají nyní termín nejpozději do 1. ledna 2025 na to, aby katalog uvedly v platnost na národní úrovni.

Číst celý článek >>

HOTELSTARS V DENÍKU METRO

26.10.2023

Dnes mohli Pražané najít v deníku Metro článek o důležitosti certifikace Hotelstars, touto cestou se snažíme projekt Hotelstars podpořit a šířit tak povědomí, že každá hvězda nemusí být pravá. Jsme rádi, že díky dotaci od Ministersta pro místní rozvoj můžeme přispět k informovanosti veřejnosti a zvýšit tak i kvalitu ubytovacích služeb v ČR.Podívejte se na článek v deníku Metro i vy: https://e.metro.cz/#strana=6 Číst celý článek >>

HOTELSTARS UNION SE ZAMĚŘUJE NA BUDOUCNOST

25.10.2023

U příležitosti 6. valného shromáždění Hotelstars Union učinili její členové 25. října v Bruselu důležitá rozhodnutí o rozšíření společné klasifikace hotelů v Evropě.

Nově byla do okruhu členských zemí Hotelstars Union přijata Arménie. Od května letošního roku měla tato země status pozorovatele a nyní byla po pouhých šesti měsících uznána za přidruženého člena unie Hotelstars. „Arménii nyní vítáme do naší hvězdné rodiny jako další zemi zastupující kavkazskou oblast. Získali jsme tím významného partnera v oblasti cestovního ruchu,“ těmito slovy uvítal Arménii jako 21. člena HSU prezident unie, pan Markus Luthe.

Členové v řádných volbách znovu potvrdili Markuse Lutheho (Německo) jakožto prezidenta unie Hotelstars (HSU). Představenstvo Hotelstars Union dále doplňují Thomas Allemann (Švýcarsko) jakožto viceprezident, dále pak George Micallef (Malta), Thierry Lemahieu (Belgie) a Jan Fischer (Dánsko). Výsledky všech voleb byly jednomyslné. „V uplynulých dvou letech se nám podařilo nastavit důležitý kurz pro úspěšnou budoucnost jednotné hotelové klasifikace na základě rozšíření marketingových aktivit a cílené revize našeho společného katalogu kritérií, především však také díky přijetí dalších členů do unie Hotelstars," vysvětlil staronový prezident, pan Markus Luthe, u příležitosti svého znovuzvolení.

Na zasedání výboru v belgickém hlavním městě byl také schválen předběžný katalog kritérií pro období 2025-2030 jako společné východisko pro udělování hotelových hvězdiček v jednotlivých členských zemích. „Kromě prvku digitalizace se nyní budoucí kritéria hodnocení ještě výrazněji ponesou v duchu udržitelnosti a zachování zdrojů v personálním sektoru,“ zdůvodnil nové standardy prezident HSU, pan Luthe. „Revidovaný katalog kritérií také nabízí větší flexibilitu, transparentnost a bezpečnost registračního procesu, který klasifikaci hotelů provází. Kromě toho jsme zapracovali i na ještě zřetelnějším odlišení soukromých pronájmů.“ Každých pět let členové unie Hotelstars katalog kritérií přezkoumávají tak, aby klasifikace hotelů neztratila na atraktivitě ani na významu na trhu. Současná aktualizace katalogu kritérií má být dokončena na jaře 2024. Nejpozději od 1. ledna 2025 budou nová kritéria závazná pro všech 21 členských zemí unie Hotelstars a jejich platnost potrvá do roku 2030.

„Náš sladěný systém klasifikace hotelů je a nadále zůstává na špičkové úrovni a bude i v budoucnu hostům a hoteliérům přinášet snadnější orientaci, transparentnost a vysokou kvalitu,“ zdůraznil prezident HSU Markus Luthe. „Vyzýváme všechny hoteliéry a zainteresovanou veřejnost, aby nám poskytli zpětnou vazbu k předběžnému katalogu kritérií.

Číst celý článek >>

PODPORUJEME UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ S OFICIÁLNÍMI HVĚZDAMI

20.10.2023

Když jde o propagaci ubytovacích zařízení, která se mohou pyšnit oficiální klasifikací ubytovacích zařízení, nenechali jsme si ujít příležitost tato zařízení zviditelnit. V letošním roce jsme získali dotaci od MMR na podporu systému klasifikace a během těchto třech měsíců bude probíhat marketingová kampaň. Kromě zajištění informovanosti o systému Hotelstars mezi odbornou veřejností, přinášíme informace o klasifikovaných zařízení přímo cestovatelům. Naším cílem je, aby o nich věděli nejen ti, kteří plánují svůj další výlet, ale také běžní obyvatelé města. Články o hvězdách a kde hledat oficiálně klasifikovaná ubytovací zařízení byla v několika běžných periodikách pokrývající Prahu a Středočeský kraj. Do rukou se dostanou také lidem v Ústeckém kraji, v Plzni a Karlových Varech. Posluchačům rádií jsme klasifikaci představili na vlnách Rádia Impuls v jihočeském kraji, regionálně pak na Severní Moravě, v Ostravě, Jeseníku a ve Valašském Meziříčí.  V Brně a v Ostravě jsme také zvolili kampaň v MHD, jako jeden ze způsobů, jak dostat hvězdy na oči veřejnosti. S propagačními materiály jsme také oslovili turistická informační centra v ČR. Klasifikace má také prostor na sociálních sítích a webech našich partnerů. Portál Kudyznudy upozorňuje na zařízení, která se pyšní oficiálními hvězdami, stejně tak jako portál Prague.eu., na mezinárodní úrovni Tripadvisor.  Hlavním nositelem informací a systému klasifikace v online prostředí je web Hotelstars.cz, na evropské úrovni pak Hotelstars.eu.Číst celý článek >>

HOTELSTARS UNION SPOUŠTÍ ZKUŠEBNÍ KLASIFIKACE NA UKRAJINĚ

2.1.2023

Kyjev/Brusel, 28. prosince 2022: Přestože ruské útoky pokračují neztenčenou měrou i v průběhu vánoční sezóny, Ukrajinská asociace hotelů a resortů (UHRA) a Státní agentura pro rozvoj cestovního ruchu (SATD) dnešním dnem oficiálně zahajují strategické plánování cestovního ruchu zohledňující důsledky aktů nepřátelství a agrese vůči civilnímu obyvatelstvu. Všichni ukrajinští hoteliéři nyní mohou získávat informace o evropské klasifikaci prostřednictvím internetových stránek Hotelstars Union a vyzkoušet si bezplatnou a nezávaznou zkušební klasifikaci dle kritérií Hotelstars Union.

Číst celý článek >>

Hotelstars v novém kabátě díky dotaci od MMR

2.11.2022

V letošním roce se nám podařilo získat od MMR ČR dotaci na rozvoj klasifikačních a certifikačních systémů s vazbou na rozvoj kvality v cestovním ruchu. Jedná se o dotační program podpory nestátních neziskových organizací udržitelného rozvoje cestovního ruchu na celostátní úrovni. Dotaci využijeme na nový informační systém Hotelstars, který je v současné době velmi zastaralý. Součástí inovace bude i upravený web Hotelstars, do kterého bude zahrnut seznam certifikovaných hotelů. Díky tomu posílíme propagaci a marketing Hotelstars. Na webu Hotelstars bude pro provozovatele zařízení nově možnost vyzkoušet si na jako třídu by v certifikaci obstály pomocí testovací verze. Nový systém bude jednoduší pro žadatele o certifikát a díky tomu bude proces žádosti o certifikaci rychlejší a dostupnější. Nový web i systém bude spuštěn v prosinci letošního roku, máte se tedy na co těšit. Čím více hotelů se do certifikace Hotelstars zapojí, tím více se zvýší celková kvalita poskytovaných ubytovacích služeb v České republice.  Dotace bude využita i na propagační materiály a celkovou propagaci Hotelstars jak na sociálních sítích, tak v turistických informačních centrech po celé republice, abychom rozšířili povědomí o důležitosti certifikace také u laické veřejnosti.

Číst celý článek >>

HOTELSTARS UNION VÍTÁ POLSKO JAKO SVÉHO NOVÉHO ČLENA

31.10.2022

Polsko se stává 20. členem unie Hotelstars, čímž vysílá prvotní signál k zavedení harmonizovaného systému klasifikace hotelů.

Číst celý článek >>

HODNOCENÍ HOTELSTARS SE ZOBRAZUJE NA TRIPADVISORU

1.8.2022

Tripadvisor bude v 18 evropských zemích u ubytovacích zařízení zveřejňovat hvězdičková hodnocení Hotelstars Union

Číst celý článek >>

TISKOVÁ ZPRÁVA Z HOTELSTARS UNION

12.5.2022

Unie Hotelstars Union se sešla v místě svého vzniku v Praze a představila nové marketingové impulsy

Číst celý článek >>

Markus Luthe vystřídá Jense Zimmera Christensena na pozici prezidenta Hotelstars Union

28.12.2021

Markus Luthe vystřídá Jense Zimmera Christensena na pozici prezidenta Hotelstars Union

Číst celý článek >>

GIATA zajišťuje oficiální hvězdičkovou klasifikaci Hotelstars Union

28.12.2021

GIATA zajišťuje oficiální hvězdičkovou klasifikaci Hotelstars Union

Číst celý článek >>

Tisková zpráva - Hotelové hvězdičky září novým leskem

1.6.2020

Nový katalog klasifikace hotelů unie Hotelstars Union představuje moderní a transparentní systém hvězdičkového hodnocení více nežli 22 000 klasifikovaných hotelů či 1,2 milionu pokojů po celé Evropě.

Číst celý článek >>

Tisková zpráva - Společenství Hotelstars Union slaví své 10. výročí

13.12.2019

Přesně před 10 lety byl v Praze položen důležitý základní kámen pro sjednocování systémů hotelových hvězdiček v Evropě: hotelové asociace Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska založily společenství Hotelstars Union (HSU) pod záštitou konfederace HOTREC - Hotely, restaurace a kavárny v Evropě. Společným dílem tohoto společenství je harmonizovaný katalog kritérií, která byla pro klasifikaci hotelů navržena s cílem zajistit větší transparentnost a bezpečnost pro hosty i hoteliéry.

Číst celý článek >>

Tisková zpráva - Hotelstars Union schválila nový katalog kritérií pro klasifikaci hotelů

20.5.2019

Hotelstars Union schválila nový katalog kritérií pro klasifikaci hotelů

Číst celý článek >>

Ubytovací zařízení a hodnocení jejich kvality v kontextu historického vývoje

13.5.2019

Přečtěte si zajívavý článek o hodnocení kvality ubytovacích zařízení v kontextu historického vývoje cestovního ruchu a jeho právní úpravy, který napsal Ing. Petr Houška, PhD. působící na Vysoké škole obchodní, o.p.s.

Číst celý článek >>

Tisková zpráva - Hotelstars Union výrazně pokročila v přípravě nového katalogu kritérií

22.10.2018

Hotelstars Union výrazně pokročila v přípravě nového katalogu kritérií

Číst celý článek >>

Jarní speciální akce pro členy AHR ČR - certifikace Hotelstars za pouhých 1000 Kč

16.3.2017

Představujeme vám časově omezenou speciální jarní akci pro členy AHR ČR.

Číst celý článek >>

Nabídka pro řetězce: Hotelstars certifikace 2+1 ZDARMA

25.1.2017

Představujeme vám novou nabídku

Číst celý článek >>

Co Vám certifikace přinese? Dovíte se z nového letáku

4.10.2016

Nový informační leták o Hotelstars je na světě :)

Číst celý článek >>

Recertifikace Hotelstars s 50% slevou - platí do konce prosince

2.9.2016

Skončila nebo končí letos vaše platnost certifikace Hotelstars?

Číst celý článek >>

Certifikace Hotelstars od 1.1.2016 UDĚLOVÁNA NA 5 LETÉ OBDOBÍ

26.1.2016

POZOR! DŮLEŽITÁ INFORMACE :)

Číst celý článek >>

NOVÁ KRITÉRIA V PLATNOSTI OD ZÁŘÍ!

10.9.2015

POZOR!!! NOVÁ KRITÉRIA HOTELSTARS JIŽ V PLATNOSTI!!!

Číst celý článek >>

POZOR - NOVÁ KLASIFIKAČNÍ KRITÉRIA JIŽ TOTO LÉTO

24.6.2015

Vážení kolegové,

Číst celý článek >>

Novinky z Libereckého kraje

24.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Číst celý článek >>

UPOZORNĚNÍ na podvodný email rozeslaný z adresy AHR ČR

17.2.2014

Vážení kolegové,

Číst celý článek >>

Recertifikace 2013 - e-maily s odkazem na prodloužení certifikace byly rozeslány!!!

7.10.2013

RECERTIFIKAČNÍ ODKAZY BYLY ROZESLÁNY

Číst celý článek >>

„Regionální certifikace ubytovacích zařízení Libereckého kraje“ - Informace k recertifikaci!!!

2.9.2013

Vážení kolegové,

Číst celý článek >>

POSTUP pro uvedení v KATALOGU Certifikovaných ubytovacích zařízení - Hotelstars 2014

26.8.2013

KATALOG Certifikovaných ubytovacích zařízení - Hotelstars 2014

Číst celý článek >>

Marketingové výhody klasifikace. Hlásíte se ke kvalitě? Nechte certifikovat váš hotel či penzion!

24.7.2013

Hlásíte se ke kvalitě? Nechte certifikovat váš hotel či penzion!

Číst celý článek >>

Chcete přispět ke zlepšování hotelových služeb? Teď máte možnost!

11.3.2013

Chcete přispět ke zlepšování hotelových služeb? Teď máte možnost!

Číst celý článek >>

Výhody regionální certifikace Libereckého kraje

3.7.2012

Výhody regionální certifikace Libereckého kraje

Číst celý článek >>

Změna platnosti certifikátů v České republice

20.1.2012

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci

Číst celý článek >>
Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více