OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Estonsko, Lotyšsko a Litva se připojují k unii Hotelstars Union

20.1.2012

(Brusel / Berlín, 10. prosince 2010) Rok po založení unie Hotelstars Union v Praze nyní sedm zakládajících členů s radostí vítá hned tři nové přírůstky do své „hvězdné rodiny“: k 1. lednu 2011 se hotelové asociace tří pobaltských zemí - Estonska, Lotyšska a Litvy – stanou plnoprávnými členy Hotelstars Union a začnou co nejdříve zavádět společná klasifikační kritéria ve svých příslušných zemích. Pod patronací konfederace HOTREC – Hotely, Restaurace & Kavárny v Evropě – podniknou společně se sedmi zakládajícími členy – hotelovými asociacemi z Rakouska, České Republiky, Německa, Maďarska, Nizozemí, Švédska a Švýcarska – další krok ke sladění hvězdičkových klasifikačních systémů v Evropě tak, aby hotelovým hostům mohly být poskytovány transparentnější a spolehlivější informace.

Rodinné foto HOTREC

„Rodinné foto“ unie Hotelstars Union. Stojící zleva doprava: Rikard Bergsten (Švédsko), Thomas Allemann (Švýcarsko), Edvins Buka (Lotyšsko), Kent Nyström (HOTREC), Markus Luthe (Německo), Matthias Koch (Rakousko), Václav Stárek (Česká Republika), István Kovács (Maďarsko), Dániel Makay (HOTREC). Sedící zleva doprava: Beata Malinovska (Litva), Sigre Luts (Estonsko), Klára Zachariášová (Česká Republika), Andrea Kopócsy (Maďarsko), Eglé Dilkiené (Litva), Katrin Muhr (Rakousko), Lizzie Herzog (Německo).

Prezidenti a výkonní pracovníci členských subjektů Hotelstars Union vyzývají i další členské státy HOTREC k zavedení společného klasifikačního systému a k připojení se k unii Hotelstars Union. Kent Nyström, Prezident HOTREC: „Tato iniciativa je zřetelně otevřena i směrem k dalším zemím v Evropě, kterým rovněž leží na srdci zvyšování kvality a posilování marketingu jejich hotelových sektorů“. V současné době dosavadních 10 členů Hotelstars Union představuje trh zahrnující již 18 000 klasifikovaných hotelů a více než 150 milionů obyvatel.

Společná hotelová klasifikace se opírá o celkem 270 jednotlivých kritérií; pro dosažení požadovaného počtu bodů je nutné splnit kombinaci minimálních kritérií v každé z kategorií a dále kritéria volitelná. Tato kritéria byla zpracována na základě reprezentativních průzkumů mínění hostů, a jako taková splňují očekávání a požadavky hostů. V tomto duchu katalog kritérií rovněž klade důraz na oblasti řízení kvality, wellness a pohodlí při spánku. Partnerství v oblasti systému hotelových hvězdiček plní i funkci pojítka mezi skutečnými hotelovými produkty a jejich virtuálním ztvárněním na internetu. V tomto směru již byl učiněn krok v podobě začlenění takových kritérií, která se věnují informační hodnotě hotelových internetových stránek, a také v podobě výzvy, aby internetové stránky vždy obsahovaly i hotelové recenze.

Další informace a katalog kritérií můžete získat na internetových stránkách unie Hotelstars Union www.hotelstars.eu, a to včetně odkazů na jednotlivé účastnické národní asociace.

Kontaktní osoba:

Ing. Klára Zachariášová

Asociace hotelů a restaurací ČR

Revoluční 13, Praha 1

zachariasova@ahrcr.cz

tel: 236042387

GSM: 774345454

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více