OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Hotelové hvězdičky získaly pozornost Evropského parlamentu

20.1.2012

Brusel – 1. března 2011 – pod záštitou evropské konfederace HOTREC  prezentovali zástupci některých evropských asociací nový klasifikační systém Hotelstars v rámci semináře v Evropském parlamentu. Během workshopu v Evropském parlamentu, proběhla prezentace aktivit evropské konfederace HOTREC v oblasti klasifikace ubytovacích zařízení, kterou představil prezident této organizace Kent Nystrom. Markus Luthe, CEO německé hotelové asociace IHA, informoval o historii a vývoji aliance Hotelstars Union (HSU) a jejích budoucích plánech.

Klaus Enemoser, prezident rakouské WKO - Hoteliere (Rakouská obchodní komora) představil výsledky klasifikace HSU, která zaznamenala největší úspěch z dosud zapojených států. Certifikováno je již 70% celkového počtu ubytovacích zařízení v Rakousku.

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, seznámil poslance Evropského parlamentu a zástupce Evropské komise se zkušenostmi se spuštěním nového sjednoceného klasifikačního systému v České republice. Česká republika se stala jedním ze zakládajících států, kde byl tento systém poměrně rychle zaveden do praxe.  Zdůraznil význam HSU pro zvyšování kvality služeb a jejich transparentnost, která má velký význam také pro ochranu zákazníků. Zároveň upozornil na význam systému pro české hoteliéry, kteří mají unikátní možnost, zařadit se mezi 20 000 ubytovacích zařízení, certifikovaných podle stejného systému a tudíž garantující stejnou kvalitu vybavenosti a služeb jako například rakouské, švýcarské a německé hotely. V těchto zemích je systém již poměrně rozšířený a vyhledávaný zákazníky.

Antonio Preto, vedoucí kabinetu Vice-prezidenta Evropké komise (EK) Tajaniho, vyzdvihl tuto iniciativu zavedení jednotného klasifikačního systému v Evropě jako významnou iniciativu, vedenou přímo zástupci podnikatelské sféry a vyzval reprezentanty HSU, aby pokračovali ve své iniciativě a o její výsledky s dalším rozvojem sdíleli s Evropskou komisí. Tato iniciativa je, dle jeho slov, příkladem, že lze vytvářet společné standardy odspoda nahoru, tedy z praxe směrem k veřejné správě.

Carlo Fidanza, poslanec EP a zpravodaj pro otázky cestovního ruchu ujistil účastníky workshopu, o své podpoře tohoto systému a zároveň upozornil na nutnost vzít v úvahu rozmanitost nabídky hotelových služeb v Evropě, při vytváření společných kritérií klasifikace.

Workshop, splnil hlavní cíle svých organizátorů, jimiž bylo zviditelnění aktivit HOTREC a jeho členských asociací v Evropském parlamentu a podpora nového klasifikačního systému ze strany poslanců a politické reprezentace v rámci Evropské unie. Setkání bylo pro jednotlivé účastníky a prezentující, také jedinečnou možností navázání užšího kontaktu s poslanci zastupujícími jejich členské země.

Kontakt:

Václav Stárek

602765632, starek@ahrcr.cz

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více