OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Instituce EU podporují další prosazování unie Hotelstars Union jakožto klasifikačního systému evropského hotelového odvětví

13.4.2016

TISKOVÁ ZPRÁVA HOTREC

Instituce EU podporují další prosazování unie Hotelstars Union jakožto klasifikačního systému evropského hotelového odvětví

Brusel – 15. března 2016 – Aktuální vývoj týkající se Hotelstars Union – společného evropského hotelového klasifikačního systému pod patronátem HOTREC, konfederace zastřešující hotely, restaurace a kavárny v Evropě – byl dnes ráno prezentován členům Evropského parlamentu a Evropské komise při setkání během pracovní snídaně. Hotelstars Union (HSU) je oficiálním hotelovým klasifikačním systémem již ve 13 zemích Evropy (Rakousko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Malta, Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko), přičemž 3 další státy se nacházejí v implementační fázi (Belgie, Řecko, Lucembursko) a několik dalších států ve fázi plánovací (např. Francie a Itálie).

Unie HSU byla založena v roce 2009 pod patronátem HOTREC s cílem přinést Evropě harmonizovaný a vzájemně srovnatelný hotelový klasifikační systém. Tento systém, jenž se opírá o 270 společných kritérií, zajišťuje porovnatelnost nabídky hotelových zařízení a služeb v různých kategoriích vyjádřených hvězdičkami. Objektivní vyhodnocení nabídky, které je prováděno profesionály, nabízí spolehlivý a měřitelný systém v novém světě recenzí, jež spotřebitelům poskytují různé cestovní internetové portály.

Zleva: Christian de Barrin, CEO HOTREC, Isabella de Monte, poslankyně Evropského parlamentu, Janis Valodze, Prezident Hotelstars Union, Susanne Kraus-Winkler, Prezidentka HOTREC, Carlo Corazza, vedoucí útvaru Generálního ředitelství DG Growth Evropské komise

„Hotelstars Union je velmi dobrým příkladem iniciativy směřující „odspoda vzhůru“, jež vychází z odvětví pohostinství. Stále širší aplikace tohoto systému napříč Evropou přináší spotřebitelům jasné srovnání ubytovací nabídky v Evropě, avšak slouží také návštěvníkům ze třetích zemí“ – ocenila úspěšnost systému paní Isabella de Monte, poslankyně Evropského parlamentu. „Nyní se systému musí dostat další podpory i ve zbytku Evropské unie“, dodala poslankyně EP de Monte.

„Unie Hotelstars Union pravidelně upravuje svoje hodnotící kritéria tak, aby vyhovovala potřebám trhu, a to včetně zapojení spotřebitelů“, vysvětlil Janis Valodze, Prezident Hotelstars Union. „Systém byl navržen tak, aby byl použitelný ve všech evropských zemích s přihlédnutím ke kulturním a zeměpisným rozdílům na trhu, proto vítáme, když se k nám připojují další státy“, zdůraznil pan Valodze.

„Tento klasifikační systém je vybudován na základech profesionální spolupráce celého odvětví, čemuž se dostalo uznání i ze strany těch několika cestovních internetových portálů, které přímo využívají informace poskytované Hotelstars Union pro zobrazování oficiálních hvězdičkových hodnocení participujících hotelů“, doplnil pan Christian de Barrin, CEO HOTREC.„Evropská komise tento harmonizovaný evropský hotelový klasifikační systém plně podporuje. Hotelstars Union také přispívá k udržitelnosti konkurenceschopnosti evropského cestovního ruchu, a my proto podporujeme toto odvětví v tom, aby systém nadále rozvíjelo“, uzavřel pan Carlo Corazza, vedoucí útvaru Generálního ředitelství Evropské komise.Hotelstars Union

Pod patronací konfederace HOTREC – Hospitality Europe – hotelové asociace Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Nizozemí, Švédska a Švýcarska založily unii Hotelstars Union. Od té doby se k hvězdné rodině připojila ještě Belgie, Dánsko, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko a Malta. Jejich společným produktem je katalog harmonizovaných hotelových klasifikačních kriterií, jenž hostům i hoteliérům přináší větší transparentnost a bezpečnost. Podrobné informace jsou k dispozici na www.hotelstars.eu.

Co je to HOTREC?

Konfederace HOTREC zastupuje sektor hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Toto odvětví představuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 59% přidané hodnoty odvětví. Odvětví pohostinství jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10,2 milionu pracovních příležitostí. Společně s dalšími turistickými odvětvími je tento sektor jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě. Konfederace HOTREC zastřešuje 43 národních asociací, které zastupují zájmy tohoto sektoru ve 29 různých zemích Evropy.Další informace naleznete na: www.hotrec.eu

TISKOVÝ KONTAKT: Daniel Makay +32(0)2 504 78 42, daniel.makay@hotrec.eu

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více