OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení „Hotelstars Union"..., Spa-magazín, červenec 2012

7.8.2012

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení „Hotelstars Union" znamená novou etapu spolupráce mezi asociacemi, reprezentujícími obor hotelnictví a gastronomie v Evropě.Na toto téma nám odpověděla ředitelka krajské sekce AHR Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.Co tato spolupráce znamená?

Začátek roku 2010 přinesl nový systém přidělování hvězdiček. Hotelové asociace 7 zemí EU založily HOTELSTARS UNION /HSU/, unii, která si dala za cíl především sjednotit klasifikaci hotelových služeb pomocí jednotné metodiky a využití společného marketingu při propagaci certifikovaných zařízení. U samotného vzniku Hotelstars Union stálo 7 zemí EU. V současné době aplikují společná kritéria v udělování hvězdiček: Německo, Rakousko, Švédsko, ČR, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemí. Lucembursko a pobaltské země – Litva, Lotyšsko a Estonsko.Jak systém funguje a v čem se liší?

V podstatě hlavními rozdíly oproti původní klasifikaci je velká flexibilita systému. Každé zařízení se nejprve klasifikuje podle kontrolních listů. Ty se skládají z povinných a nepovinných bodů pro každou třídu tak, jak jsme byli zvyklí. Flexibilita spočívá v tom, že nepovinných bodů je poměrně velké množství a každý hotel se tedy může rozhodnout, které prvky jsou pro jeho klientelu nejdůležitější. Ti, kteří splňují více než jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, pak mohou získat v každé třídě ještě označení Superior. Přecházíme tak od klasifikace „KO”, která striktně hoteliéry limitovala a bránila některým menším ubytovacím zařízením se do systému zařadit, k systému „OK”, který za jasných podmínek umožňuje jeho využití široké škále ubytovacích zařízení, při zachování transparentnosti služby a ochrany spotřebitele.Jaká jsou kritéria klasifikace?

Společná hotelová klasifikace je založena na celkem 270ti jednotlivých kritériích; pro dosažení potřebného počtu bodů je nutné splnit minimální kritéria pro každou z daných kategorií a splnit volitelná kritéria. Tato kritéria jsou sestavována na základě reprezentativních průzkumů mínění hostů, a tudíž odpovídají skutečným očekáváním a požadavkům hostů. Ve shodě s touto skutečností i katalog kritérií, klade důraz na například na oblast řízení kvality, wellness, či na komfort spánku.Jaký má systém marketingovou podporu?

Systém klasifikace nabízí certifikovaným zařízením také nemalou marketingovou podporu. Ta se soustředí hlavně na online podporu a propagaci v rámci všech domácích i mezinárodních veletrhů, kde vystavuje agentura CzechTourism. Z online podpory je důležité jmenovat hlavně oficiální stránky www.hotelstars.cz, které nabízí návštěvníkům v šesti světových jazycích nejen přehledné informace o službách vybavenosti klasifikovaných zařízení, ale také jejich seznam a přímé propojení na jejich webové stránky, tedy možnost přímé rezervace. Dále pracujeme na tom, aby certifikovaná ubytovací zařízení byla viditelně označena a odlišena od ostatních na většině významných rezervačních portálů, jako oficiálně certifikovaná.

Další informace, spolu s katalogem kritérií, jsou k dispozici nainternetových stránkách „Unie Hotelstars” www.hotelstars.eu včetně odkazů na jednotlivé účastnické národní asociace. Přehled všech klasifikačních systémů v Evropě lze nalézt na webových stránkách HOTREC www.hotelstars.org.

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více