OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Tisková zpráva - Hotelové hvězdičky září novým leskem

1.6.2020

Nový katalog klasifikace hotelů unie Hotelstars Union představuje moderní a transparentní systém hvězdičkového hodnocení více nežli 22 000 klasifikovaných hotelů či 1,2 milionu pokojů po celé Evropě.

Každých pět až šest let procházejí kritéria klasifikace hotelů revizí, aby se mohla vyvíjet a modernizovat v souladu s potřebami hostů a s požadavky trhu. „Po více než 18 měsících intenzivní práce jsme nyní úspěšně završili aktuálně probíhající proces revize katalogu kritérií. Jednalo se o náročný proces, během nějž musela být sladěna stanoviska všech 17 členských států. V mnoha zemích je klasifikace hotelů provázána s tradicemi a historií, takže často není snadné prosazovat inovace,“ objasnil situaci Jens Zimmer Christensen, prezident HSU, když všem zúčastněným zemím vyslovoval poděkování za jejich konstruktivní spolupráci.

Počet kritérií obsažených v novém klasifikačním katalogu se snížil z 270 na 247, a katalog je tak nyní ještě flexibilnější a přehlednější. Revize nejenže otevřela přístup do systému moderním hotelovým konceptům, usnadnila rovněž cestu zavádění všestranné digitalizace do hotelů. Ať již se jedná o moderní komunikační technologie na recepcích a v pokojích, o zábavní elektroniku využívanou hosty, či o možnost využívání informačních technologií při samoobslužném přihlašování do hotelu a odhlašování z hotelu. V procesu revize sehrál významnou roli rovněž aspekt udržitelnosti. Nový katalog tak podporuje klasifikované hotely v tom, aby získávaly a využívaly štítky a certifikáty udržitelnosti, a aby svým hostům též nabízely možnost rozhodnout se nevyužívat denní úklid pokojů či výměnu povlečení (opt-out), aby instalovaly nabíjecí stanice pro elektromobily, či aby používaly menší množství plastových obalů v koupelnách.

V důsledku krize související s onemocněním COVID 19 mohou být v členských státech HSU v oblasti úklidu a hygieny ukládány zvláštní povinnosti. Čistota a hygiena byly vždy zásadní součástí hvězdičkového systému hodnocení HSU a jsou bezpodmínečným předpokladem a základním požadavkem i nyní, počínaje první kategorií. Soulad s právními předpisy a/nebo národními ustanoveními má samozřejmě vždy před klasifikačními kritérii přednost a může některá kritéria HSU až do dalšího oznámení anulovat.

Na úrovni HSU bylo mezi všemi 17 členskými zeměmi HSU dosaženo dohody o nových kritériích a o systému přidělovaných bodů. V některých členských státech však ještě musejí příslušné orgány katalog kritérií formálně odsouhlasit na národní úrovni. Proto budou konkrétní katalogy pro jednotlivé země, jež mohou vzhledem k národním specifičnostem vykazovat malé odchylky od katalogu HSU, zveřejňovány v průběhu několika příštích týdnů. Obecně mají nyní členské státy lhůtu na implementování katalogu nejpozději do 1. ledna 2021.

„Hotelstars Union je úspěšný model, který musíme nadále posilovat a propagovat jako evropskou značku spolehlivé klasifikace hotelů na trhu oslovujícím 180 milionů obyvatel. Protože HSU se zaměřuje nejen na kvalitu služeb poskytovaných Evropou jakožto turistickou destinací. Především pomáhá našim malým rodinným podnikům dosahovat lepších výsledků a lépe fungovat v mezinárodní konkurenci, což je v této náročné době důležitější, než kdykoliv předtím,“ uzavřel prezident HSU.

Hotelstars Union (HSU)

Pod záštitou konfederace HOTREC – Hospitality Europe – založily hotelové asociace Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Německa, Řecka, Maďarska, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Slovinska, Švédska a Švýcarska v roce 2009 unii Hotelstars Union. Unie se opírá o společný katalog kritérií klasifikace hotelů, který hostům a hoteliérům zajišťuje transparentnost a bezpečnost. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.hotelstars.eu .

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více