OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA Hotelstars Union – Malta je prvním jihoevropským státem, který se připojil k jednotné hvězdičkové klasifikaci

16.10.2012

Hotelstars Union – Malta je prvním jihoevropským stá-tem, který se připojil k jednotné hvězdičkové klasifikaci

(Vídeň, 16. října 2012) Turistická destinace Malta se stala 12. evropskou zemí přijatou za člena Hotelstars Union (HSU).

Přijetí Malty v průběhu posledního zasedání HSU ve Vídni lze považovat za výrazný milník ve vývoji systému HSU. Tato iniciativa, jež byla spuštěna v Praze v roce 2009, se nyní opírá o dvanáct evropských států ze všech částí Evropy, od Švédska na severu až po Maltu na jihu. Prostřednictvím katalogu harmonizovaných kritérií stanovených pro klasifikaci hotelů tak HSU úspěšně nabízí všem hostům a hoteliérům v Evropě transparentní a porovnatelný systém, který zároveň poukazuje na různé specifické regionální, kulturní a klimatické požadavky.

Pan Klaus Ennemoser, prezident rakouské profesní hotelové asociace při rakouské obchodní komoře a zároveň i letošní předseda HSU, považuje právě tuto flexibilitu za silnou stránku spo-lečné hotelové klasifikace: „Na jedné straně se nám podařilo vybudovat harmonizovaný systém se společnými pravidly, na straně druhé jsme do něj začlenili i nezbytné odlišnosti jednotlivých hotelů na příslušných trzích“. Důvodem, proč je začlenění Malty tak podstatné, je dle názoru pana Ennemosera to, že se nabídka společné hotelové klasifikace HSU nyní rozšiřuje na celou Evropu. „Zejména dnes, kdy stále více hovoříme o Evropě jako turistické destinaci, potřebujeme nejen jednotný profil, ale zároveň i silnější vzájemné porozumění našim produktům a službám. To nyní systém HSU zajišťuje v již dvanácti evropských zemích. Každý si to může ověřit“.

Kromě nového člena Malty a zakládajících států Rakouska, České republiky, Německa, Nizo-zemí, Švédska, Švýcarska a Maďarska do systému HSU patří rovněž Estonsko, Lotyšsko, Litva a Lucembursko. Patronát nad systémem převzala evropská oborová konfederace HOTREC – organizace zastupující hotely, restaurace a kavárny. Iniciativa HSU je otevřená všem členským organizacím HOTREC. Konfederace HOTREC v současné době sdružuje celkem 43 národních asociací z 26 evropských států.

Vaše kontaktní osoba:

Sekretariát AHR ČR

Ing. Klára Zachariášová

zachariasova@ahrcr.cz

Bc. Klára Hájková

hajkova@ahrcr.cz

tel: 236 042 383

Web: www.hotelstars.cz

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více