OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Tisková zpráva - Hotelstars Union schválila nový katalog kritérií pro klasifikaci hotelů

20.5.2019

Hotelstars Union schválila nový katalog kritérií pro klasifikaci hotelůPrezident HSU, pan Jens Zimmer Christensen, uvedl: „Tento nový systém zaručuje hostům kvalitu a standard služeb, hotelům pak transparentnost a bezpečnost, a zároveň reaguje na otázky udržitelnosti i na aktuální technologický vývoj.

Helsinky, 17. května 2019. Deset let po založení unie Hotelstars Union (HSU) se její správní rada sešla ve středu 15. května v Helsinkách na svém každoročním jarním zasedání, aby jednala o budoucích strategických výzvách. Delegáti ze 17 členských států v první řadě uvítali své potenciální nové partnery z Ázerbájdžánu, Gruzie a Slovenska, kterým byl nyní udělen status pozorovatelů společně s Francií, Itálií, Irskem a Polskem. „Srdečně vítáme naše nové partnery a jsme velmi potěšeni, že tyto země projevují velký zájem o náš společný produkt v podobě harmonizovaného katalogu kritérií pro klasifikaci hotelů,“ zdůraznil prezident HSU Jens Zimmer Christensen po skončení zasedání.

Revize společného katalogu kritérií, která se provádí každých pět až šest let, výrazně poznamenala celý minulý rok fungování HSU. „Na tomto procesu jsme pracovali velmi intenzivně a dosáhli jsme rychlého pokroku, takže jsme včera mohli schválit nový katalog předběžných kritérií,“ uvedl prezident HSU. Tento katalog bude nyní podroben důkladnému testování v terénu, aby se zjistilo, zda všechny požadavky splňují očekávání.

Výsledkem je aktuální a flexibilní systém, který se zaměřuje na skutečnou funkčnost každého kritéria, nejen na „hardware“. Zajišťuje kvalitu a servis pro hosta, avšak rovněž splňuje náročné požadavky technologického rozvoje a odráží koncept udržitelnosti. „Vybízíme hotely k dobrovolným iniciativám, jako jsou např. dobíjecí stanice pro elektrická vozidla nebo štítky a certifikáty udržitelnosti. Také jsme se s velkou vážností věnovali otázkám životního prostředí, zejména z pohledu snižování objemu odpadů a dodržování směrnice o jednorázovém používání plastů“, zdůraznil Jens Zimmer Christensen.

Nový soubor kritérií, jejichž počet byl snížen z 270 na 250, bude platit od 1. ledna 2020, a členské státy budou mít čas katalog zavést nejpozději do 1. ledna 2021. „S tímto novým klasifikačním katalogem jsme dosáhli našeho cíle zjednodušit kritéria a zajistit ještě větší flexibilitu a transparentnost. Kritéria jsme zpřístupnili novým konceptům, aby neztrácela na atraktivitě v porovnání s moderními, nově otevíranými hotely. Rovněž chráníme naše tradiční, často na servis náročné hotely. K tomuto vyvažovacímu kroku jsme během revizního procesu přistoupili proto, abychom v našich hotelech - od jednohvězdičkových po pětihvězdičkové - posílili důvěru, že mohou v následujících pěti až šesti letech na těchto kritériích stavět“, zdůraznil prezident unie a doplnil, že podrobnosti o nových kritériích a jejich skóre budou zveřejněny po ukončení zkušební fáze.Hotelstars Union

Pod záštitou konfederace HOTREC – Hospitality Europe – založily hotelové asociace Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Německa, Řecka, Maďarska, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Slovinska, Švédska a Švýcarska v roce 2009 unii Hotelstars Union. Unie se opírá o společný katalog kritérií pro klasifikaci hotelů, který hostům a hoteliérům zajišťuje transparentnost a bezpečnost. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.hotelstars.eu.

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více