OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Tisková zpráva - Hotelstars Union výrazně pokročila v přípravě nového katalogu kritérií

22.10.2018

Hotelstars Union výrazně pokročila v přípravě nového katalogu kritériíJens Zimmer Christensen, Prezident HSU: Vysoký podíl na celosvětovém trhu hotelů klasifikovaných hvězdičkami si Evropa může udržet pouze pomocí moderních klasifikačních kritérií.

Správní rada unie Hotelstars Union (HSU) se sešla na svém každoročním podzimním setkání v Krakově, aby projednala nadcházející strategické výzvy. Delegáti ze 17 členských zemí a zástupci potenciálních nových partnerských států, jako jsou Francie, Itálie a Polsko, se zabývali zejména revizí společného katalogu kritérií sloužícího ke klasifikaci hotelů. V této souvislosti představil současný prezident HSU, pan Jens Zimmer Christensen, zajímavé údaje z nedávno zveřejněné statistiky „Delta Check Star Count 2018“: na celém světě je hvězdičkami klasifikováno více než 400 000 profesionálních ubytovacích zařízení, tedy 17,6 procent z jejich celkového počtu 2,3 milionu. 50,7 procent ze všech hvězdičkami hodnocených hotelů se pak nachází v Evropě. Asijský trh zaujímá v celosvětovém srovnání druhé místo s hodnotou 21,2%.

„Abychom udrželi podíl Evropy na trhu, je stále důležitější průběžně revidovat a modernizovat náš katalog kritérií“, upozornil Jens Zimmer Christensen. Prezident konfederace znovu zdůraznil cíl tento proces revidovat: zjednodušit kritéria, zvýšit flexibilitu a transparentnost a zaměřit se na funkci každého jednotlivého kritéria. „Otevření systému novým, nastupujícím konceptům v rámci hotelového trhu je pravděpodobně tím nejdůležitějším vyrovnávacím počinem tohoto revizního procesu“, pokračoval Prezident.

Po dubnovém zasedání Správní rady ve Vídni bylo během dvou intenzivních setkání pracovní skupiny dosaženo velkého pokroku, který umožnil, aby v Krakově mohl být předložen a schválen prvotní návrh. Některé ještě nedořešené otázky budou předmětem dalších pracovních schůzek. „Souběžně zahájíme testovací fázi na národní úrovni a výsledky začleníme do konečného návrhu připravovaného pro příští zasedání Rady v Helsinkách v květnu roku 2019“, zmínil Prezident další kroky.

Hotelstars Union

Pod záštitou HOTREC – Hospitality Europe – založily hotelové asociace Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska v roce 2010 unii Hotelstars Union. Mezitím se k této hvězdné rodině připojily Belgie, Dánsko, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Liechtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta a Slovinsko. Unie vytvořila katalog harmonizovaných kritérií pro klasifikaci hotelů, který hostům a hoteliérům zajišťuje větší transparentnost a bezpečnost. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.hotelstars.eu.

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více