OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Často kladené otázky
Zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Jak certifikaci získat?

1

Stáhněte si aktuální metodiku na hotelstars.cz.

5

Připravte se na kontrolu ve vašem hotelu/penzionu (termín kontroly si s Vámi předem dohodne kontrolor)

2

Prostudujte ji a vyhodnoťte si vaši stávající úroveň (kategorii a třídu)

6

Na základě kontroly případně doplňte povinná kritéria či odstraňte nedostatky

3

Podejte žádost na https://hotelstars.cz/certifikat-zadost

7

Po splnění všech podmínek už jen vyčkávejte na certifikát a znak k vylepení :)

4

Vyčkejte na fakturu a poté zaplaťte poplatek za certifikaci (ceník ZDE)

8

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na stranska@ahrcr.cz

1Kontrola

1. Kdo provádí klasifikaci?

Oficiální klasifikaci ubytovacích zařízení v ČR  zajišťuje pouze Asociace hotelů a restaurací ČR.

Oficiální jednotná klasifikace vznikla v roce 1999 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a České centrály cestovního ruchu - CzechTourism.

2. Kdo prověřuje údaje provozů?

Hotely a penziony jsou kontrolovány zástupci AHR ČR, kteří jsou nominováni předsedy krajských sekcí AHR ČR, nebo jsou členy klasifikační komise, vlastnící platný průkaz opravňující k výkonu kontroly.

3. Jaké je složení klasifikační komise?

Aby se zachovala neutralita, patří ke komisi zástupci členů AHR ČR, MMR , CzechTourismu a Sdružení na ochranu spotřebitele. Celé složení je uvedeno v metodice viz sekce Ke stažení.

4. Kolik provozů kontrolní komise skutečně navštíví?

Každý provoz, který žádá o klasifikaci, je navštíven.

5. Co se stane, když hoteliér není spokojen s hodnocením svého zařízení?

Rozpory mezi kontrolory a hoteliérem jsou projednávány na jednání klasifikační komise, která rozhodne o dalším postupu. Hoteliér je již při žádosti o klasifikaci seznámen s požadavky na jednotlivé třídy a může si tak daný stav dopředu zkontrolovat, zda požadavkům vyhovuje.

6. Jaký je postup, pokud ubytovací zařízení slibuje splnění doposud nesplněného kritéria?

Ubytovací zařízení musí splnit všechny povinné požadavky (výjimky jsou udělovány pouze s ohledem na např. historický původ budovy). Pokud ubytovací zařízení některé kritérium nesplní, ale jeho dodržení přislíbí, je klasifikace odsunuta až do okamžiku splnění. U ubytovacích zařízení označených Superior se výjimky nepřipouští.

7. Kolik pokojů si má klasifikační komise nechat ukázat?

Procentuální podíl prověřovaných pokojů nebyl stanoven. Kontroloři by měli v každém případě vidět několik prověřovaných pokojů vybraných náhodně a jejich volbu neponechat na hotelu samotném.

8. Jak dlouho platí certifikace?

Certifikace má omezenou platnost na pět kalendářních let. Pro znovuobnovení certifikátu musí dojít k recertifikaci. 

2Marketing / značka

9. Kde může host obdržet informace ke kategoriím hvězdiček a ke klasifikovaným podnikům?

Veškeré informace k oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení jsou k dispozici na  www.hotelstars.cz, www.hotelstars.eu; seznam klasifikovaných ubytovacích zařízení na www.hsukatalog.cz. Dále je možné získat informace od AHR ČR.

10. Kde může klasifikované ubytovací zařízení uvádět logo klasifikace?

Klasifikovaná ubytovací zařízení mohou používat logo na svých webových stránkách, sociálních sítích, propagačních materiálech, rezervačních systémech, hotelových průvodcích, inzerátech, seznamech ubytovacích kapacit atd.

Na adrese www.hotelstars.cz jsou k dispozici odpovídající předlohy.

11. Ke značce patří také vlastní vizuální forma (CD/CI). Jak mohou zainteresované turistické organizace přijít k odpovídajícím předlohám a obrazovým materiálům?

Na adrese www.hotelstars.cz v sekci Ke stažení a dále na vyžádání na e-mailové adrese zachariasova@ahrcr.cz budou všechny potřebné informace k dispozici.

3Kategorie / zvláštní formy

12. Kolik je kategorií hvězdiček?

Ubytovací zařízení se řadí do 5 hvězdičkových kategorií u kategorie hotel: Tourist, Economy, Standard, First Class, Luxury. Kategorie Hotel garni, Penzion, Motel a Botel se řadí pouze do 4 hvězdičkových kategorií.

13. Existuje mezinárodně také více než 5 kategorií?

Ne. Ani v zahraničí neexistují žádné vyšší kategorie než 5 hvězdiček. Pokud hotely vystupují např. s označením „7 hvězdiček De Luxe“, jedná se zpravidla o reklamní informaci.

14. Co to znamená „Superior“?

Superior označuje v rámci dané kategorie špičkové podniky, které mají znatelně více hodnotových bodů, než potřebují. K dosažení tohoto vysokého počtu bodů potřebuje hotel zpravidla zvlášť vysokou nabídku služeb. "Pocitově" a kvalitou vybavení a služeb musí též odpovídat vyšší třídě.

15. Jak může hoteliér dokumentovat pro veřejnost, že obdržel zařazení „Superior“?

Označení „Superior“ se nachází jak na klasifikačním certifikátu (dokladu), tak na klasifikačním znaku.

16. Může podnik zařazený jako „garni“ obdržet přívlastek „Superior“?

Ano, prostor byl dán i „garni“ podnikům, pokud dosáhnou vysokého počtu bodů, mohou nést přívlastek „Superior“. Musí pro to dosáhnout nejbližší vyšší hranice bodů úplného hotelu.

17. Může hotel „garni“ také dosáhnout pěti hvězdiček?

Ne. Hotelům „garni“ a penzionům se snídaní, které nabízí pouze snídani a malý bufet, mohou být propůjčeny maximálně 4 hvězdičky. Zde nejsou splněna nezbytná kritéria „restaurace“ a „podávání jídel“.

18. Proč stačí hotelu garni dosáhnout nižšího počtu bodů v každé kategorii hvězdiček?

Kvůli chybějící restauraci jsou pro garni podniky uzavřeny i další oblasti, ve kterých může „úplný hotel“ bodovat, jako např. v oblasti konferencí a zasedání. Bez odpovídajícího snížení hranice bodů pro garni podniky by docházelo na druhé straně k nespravedlivým výsledkům.

4Systém

19. Kdo může žádat o znak Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení (Hotelstars) v ČR?

Žádat mohou všechna ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji u hotelů a s nejméně 5 pokoji u penzionů.

20. Jak často se aktualizují kritéria české klasifikace hotelů?

Klasifikace hotelů Hotelstars je koncipována jako dynamický systém. Průběh klasifikace je průběžně sledován, vyhodnocován, náměty jsou zaznamenávány a shromažďovány v souladu s rozvojem hotelového průmyslu a ve spolupráci s dalšími členskými zeměmi Hotelstars Union. Kritéria byla naposledy aktualizována ke konci roku 2020, kdy došlo i k úpravě kritérií na mezinárodní úrovni, změny byly implementovány 1.1.2021.

Současná metodika je platná pro období 2021 – 2025, aktualizovaná kritéria budou zapracována do metodiky na období 2026 – 2030.

21. U jakého typu ubytování se neuplatňuje česká klasifikace hotelů?

Klasifikace se nepoužívá u ubytování v soukromí, rekreačních bytů, rekreačních chat, apartmánů, hostelů, bungalovů a sídlišť bungalovů stejně jako kempů.

Kritéria pro penziony jsou zpracována ve zvláštním materiálu.

22. Jaký je systém propočtu bodů k zařazení do jednotlivých tříd?

Pro zařazení do určité třídy musí ubytovací zařízení splnit předepsaný počet povinných požadavků a minimálních bodů, které jsou ke každé třídě stanoveny. Povinné požadavky jsou označeny písmenem M. Minimální body jsou dány součtem hodnotových bodů povinných požadavků a alespoň části splněných volitelných požadavků.

5Budovy / zařízení / vybavení prostor

23. Co se rozumí pod názvem "depandance"?

Depandance je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro dependance zajišťuje plný rozsah služeb, odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500 m.

24. Depandance nemají zpravidla vlastní recepce, prostory pro snídani atd. Je přesto klasifikace možná?

Pokud jsou recepce, společenské místnosti atd. k dispozici v hlavní budově, mohou být brány v úvahu.

Depandance musí být u názvu označena, tzn. při údaji o počtu hvězdiček musí mít uveden dodatek „Depandance“.

25. Může depandance obdržet jiný počet hvězdiček než hlavní budova?

Ano, depandance může být zařazena do jiné hvězdičkové kategorie než hlavní budova, nesmí mít ale vyšší třídu než hlavní budova. Mělo by se provést oddělené klasifikování.

26. Čím se vyznačuje apartmá (suite)?

Apartmá se skládá nejméně ze dvou navzájem oddělených místností, z nichž jedna je zařízena jako obývací a druhá jako lůžková. Oddělení nemusí být představováno dveřmi, stačí průchod mezi dvěma místnostmi.

6Služby

27. Co se rozumí pod pojmem „Turndown service“?

Turndownservice znamená, že večer je pro hosta odestlán přehoz přes postel, připravena "sladkost" na dobrou noc, a pokoj je ještě jednou krátce uklizen.

28. Co znamená „Valet Parking“?

Tato služba znamená předání klíče od auta správci garáže u vchodu do hotelu, který auto zaparkuje a při opouštění hotelu auto opět přiveze.

29. Musí fitness prostory splňovat určitá kritéria, aby byla za taková považována?

Ano. Fitness prostory musí být vybaveny nejméně čtyřmi různými zařízeními na ploše minimálně 20 m2.

30. Je určena minimální velikost prostoru pro masáže?

Prostor pro masáže musí mít minimální velikost 10 m2.

31. Mohou být započítávány pronajaté kosmetické služby, masáže atd., které se nacházejí v hotelu nebo u hotelu?

I zde se vychází pouze z perspektivy hosta: pokud hotel ve svém prospektu rozdaném na pokojích poukazuje na kosmetické služby nebo masáže a je možné vyrovnání účtu prostřednictvím hotelu, mohou být tyto služby při klasifikování hotelu započítávány. Samozřejmostí je prostorová blízkost.

7Mezinárodní aspekty

32. Kolik má Hotelstars Union členů?

Počet členských zemí se za dobu svého fungování rozšířil již na 19. V současné době aplikuje těchto 19 evropských zemí společná kritéria v udělování hvězdiček: Německo, Rakousko, Švédsko, ČR, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemí, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Belgie, Dánsko, Řecko, Lichtenštejnsko a Slovinsko. Vstup dalších zemí je v jednání (např. Itálie, Irsko, Island nebo Polsko).

33. Budou se současná kritéria pro udělení klasifikačního certifikátu a znaku aktualizovat?

Ano, budou. Kritéria se pravidelně aktualizují každých 5 let. Současná kritéria jsou platná pro období 2021 – 2025, nová budou platit pro období 2026 – 2030 s ohledem na současné trendy v oblasti hotelnictví.

34. Co přinese jednotný klasifikační systém hostům?

Jednotné hvězdičky poskytují hostům orientaci a jistotu, deklarují kvalitu. Hosté si nyní můžou klást stejné požadavky na hotely v členských zemích Hotelstars, čímž se zprůhlední celý systém.

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více