OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Věděli jste, že v České republice si mohou hotely a penziony přiřadit počty hvězdiček dle svého uvážení, a proto se vám může stát, že nejste spokojeni s kvalitou jejich služeb? Na těchto stránkách se můžete seznámit s Oficiální klasifikací ubytovacích zařízení ČR - Hotelstars, která určuje ubytovacím zařízením kritéria pro daný počet hvězd. Díky jednotným kritériím tak certifikované hotely pod značkou Hotelstars garantují stejný rozsah služeb a vybavení napříč 21 evropskými zeměmi. Jako hoteliér se můžete vydat cestou transparentnosti a pokud tyto řádky čtete jako host, pak se můžete při výběru certifikovaných zařízení na hvězdy spolehnout.

CHCI CERTIFIKACI
KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Online žádost
CERTIFIKOVANÁ ZAŘÍZENÍ
Prohlédnout
VÝHODY KLASIFIKACE
Prohlédnout výhody
CO JSOU HVĚZDIČKY?
Vše o hvězdičkách

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Klasifikaci hotelů provádí Asociace hotelů a restaurací ČR.

Kontrola

Klasifikaci hotelů provádí Asociace hotelů a restaurací ČR.

Oficiální jednotná klasifikace vznikla původně ve spolupráci AHR ČR a UNIHOST, Sdružení podnikatelů v pohostinství, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Více informací

Marketing / značka

V ubytovacích zařízení dané kategorie, která se přihlásí k podmínkám daným certifikací ubytovacích zařízení a splní požadované podmínky. Může být používána v rezervačních systémech, hotelových průvodcích, webových stránkách, sociálních sítích, domácích (vlastních) prospektech, inzerátech a seznamech ubytovacích kapacit,...atd.

Více informací

Kategorie / zvláštní formy

Superior označuje uvnitř nějaké kategorie špičkové podniky, které mají znatelně více hodnotových bodů než potřebují. K dosažení tohoto vysokého počtu bodů, potřebuje hotel zpravidla zvlášť vysokou nabídku služeb. "Pocitově" a kvalitou vybavení a služeb též musí odpovídat vyšší třídě.

Více informací

Systém

Česká klasifikace hotelů je koncipována jako dynamický systém. Průběh klasifikace je průběžně sledován, vyhodnocován, náměty jsou zaznamenávány a shromažďovány v souladu s rozvojem hotelového průmyslu a ve spolupráci s dalšími členskými zeměmi Hotelstars Union. Kritéria byla naposledy aktualizována v roce 2021.

Více informací
Všechny otázky

NOVINKY
Pro hotely, restaurace i návštěvníky

27.5.2024

Nová kritéria Klasifikace Hotelstars na období 2025 – 2030 uveřejníme již brzy!

Brzy uveřejníme nová kritéria Oficiální jednotné klasifikace Hotelstars na období 2025 – 2030 a máte se na co těšit. Kritéria vystihují nové trendy, jsou přehlednější a reflektují aktuální situaci v našem oboru.

Číst dále
7.5.2024

Neváhejte a certifikujte se, hvězdy vám přinesou:

Zvýšení zisku - zákazníci reagují zpravidla na kvalitní ubytování opakovanou návštěvou, prodloužením délky pobytu a nebo pozitivním doporučením svému okolí a to včetně sociálních sítí. Tyto faktory vedou ke zvyšování zisku

Snižování nákladů – Odpovídající kvalita a úroveň znamenají snižování nákladů spokojených s častými reklamacemi od nespokojených zákazníků

Lepší konkurenceschopnost – Úroveň a kvalita ubytovacího zařízení je jedním z nejdůležitějších rozhodovacích faktorů zákazníků, kde a jakým způsobem stráví svůj volný čas, či jaké služby využijí a v jakém rozsahu

Rozlišení - Jednotné hvězdy napříč evropským trhem poskytují všem hostům orientaci a deklarují stejné vybavení a úroveň. Tato zařízení jsou také rozlišena na mnohých národních i evropských online portálech (např Tripadvisor, GIATA).

Číst dále
27.4.2024

Hotelstars Union (HSU) přijímá nová hotelová klasifikační kritéria

Udržitelnost, personální výzvy i pokračující digitalizace a automatizace hotelového odvětví - to byly tentokrát hlavní hnací síly pravidelného procesu revize kritérií vytyčených pro klasifikaci hotelů. Nová kritéria vstupují v platnost v lednu 2025.

Budapešť, 24 . dubna 2024. Valné shromáždění unie Hotelstars Union (HSU), evropského sdružení pro harmonizovanou klasifikaci hotelů, dnes schválilo nový soubor kritérií i odpovídající bodový systém pro udělování hvězdiček. Kritéria hotelové klasifikace, která jsou výsledkem spolupráce všech 21 členských zemí, jsou každých pět až šest let revidována s cílem dále je rozvíjet a modernizovat v souladu s potřebami hostů i trhu. Tím se zajišťuje, aby standardy držely krok s měnícími se požadavky i dynamikou odvětví pohostinství.

„Po necelých dvanácti měsících intenzivní práce jsme úspěšně dokončili aktuální proces revize katalogu kritérií HSU. Proces dosažení shody a harmonizace stanovisek všech členských asociací HSU byl složitou operací, která si vyžádala značné úsilí i spolupráci. V tom je však zároveň síla našeho systému, neboť náš proces postupující „zdola nahoru“ je zárukou toho, že jej budou akceptovat jak hosté, tak i hoteliéři“, zdůraznil Markus Luthe, Prezident HSU, když děkoval všem účastnickým zemím za jejich konstruktivní práci.

Nový klasifikační katalog, který vychází z našeho závazku prosazovat udržitelnost, efektivitu a spokojenost hostů, byl zeštíhlen z 247 na 239 kritérií. Některá zastaralá kritéria byla odstraněna, zatímco u jiných došlo k jejich konsolidaci tak, aby se celý systém zjednodušil. Například pro splnění zvýšených hygienických požadavků byla doplněna taková doporučení pro čištění matrací, která prodlouží jejich životnost, což má pozitivní dopad na udržitelnost. Kromě toho se v zájmu podpory udržitelnosti již na pokojích nemusí povinně objevovat takové položky, jako jsou šicí potřeby či soupravy na leštění obuvi. Další výměny ložního prádla a ručníků jsou nabízeny pouze na žádost hosta. Hotely mohou získat body navíc, pokud sledují svoji uhlíkovou stopu dle mezinárodních standardů. V rámci řešení nedostatku pracovních sil v celé Evropě byly zkráceny povinné provozní hodiny recepcí a pokojové služby. Do nových kritérií byla rovněž začleněna digitalizace v podobě plně automatizovaných služeb přihlašování k pobytu i odhlašování z pobytu, což může nahradit služby recepce s obsluhou, zejména v kategoriích 1* a 2*. Stále častěji se také používají samoobslužné kiosky. Ty jsou nyní zahrnuty do nových čtyřhvězdičkových kritérií, ve kterých se takto mohou z ekologických důvodů nahradit minibary, maxibary i pokojová služba.

„Při revizi kritérií používaných pro klasifikaci hotelů jsme brali v úvahu nejen chystanou legislativu EU týkající se odpadů z obalů či greenwashingu, ale také udržitelnost jako takovou, stejně tak jako nedostatek zaměstnanců či rozšiřující se digitalizaci i automatizaci jakožto hnací síly působící v hotelovém odvětví. Tento přístup dává našim hotelům od jedné do pěti hvězdiček jistotu, že budou moci na těchto kritériích v příštích pěti letech stavět,“ vysvětlil pan Luthe a doplnil, že členské země HSU mají nyní termín nejpozději do 1. ledna 2025 na to, aby katalog uvedly v platnost na národní úrovni.

Číst dále
Všechny novinky

POSLEDNÍ CERTIFIKOVANÁ ZAŘÍZENÍ
Klasifikaci hotelů provádí Asociace hotelů a restaurací ČR

Všechna certifikovaná zařízení
Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více