OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Hotelstars 2017 - co se dělo letos :)

8.12.2017

Klasifikace Hotelstars Union 2017AHR ČR letos kladla hlavní důraz na rozvoj propagace klasifikace ubytovacích zařízení Hotelstars Union a zvýšení počtu klasifikovaných zařízení. V letošním roce byla připravena marketingová kampaň ubytovacích zařízení směrem k veřejnosti. Hlavním cílem bylo zvýšení povědomí o značce HSU a výhodách, které poskytuje zákazníkům, a tím též motivovat další zařízení k certifikaci. Asociace získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 627 190 Kč s tím, že vlastní podíl vložených financí do projektu bude minimálně 268 796 Kč.Vytvořili jsme novou podobu stránek www.hotelstars.cz a byla spuštěna informační stránka www.hotelstars.cz/poznejte-hotelstars. Také elektronický katalog www.hsukatalog.cz prošel proměnou, byl zpřehledněn, rozšířen o anglickou mutaci a nyní je i mobilně responzivní. V rámci sociálních sítí (Facebook a Instagram) byla spuštěna online marketingová kampaň na zvýšení povědomí o značce Hotelstars, byla realizována i PPC bannerová reklamní kampaň se slogany „Letos už se nespletu, Hvězdy, kterým můžete věřit a Ty pravé hvězdy pro vás“. Přestože se jednalo o první online marketingovou kampaň zaměřenou na pozvednutí povědomí o této značce, reakce uživatelů byla nad očekávání dobrá.Současně s online kampaní byla realizována i bannerová kampaň, kdy byly na více než 50 místech v Praze a na 2 místech v Brně, Ostravě a Karlových Varech, prezentovány plakáty, letáky a citylight plakáty projektu Hotelstars. Letáky byly prezentovány i ve vybraných Informačních centrech v rámci celé ČR.Byla realizována spolupráce s národními a regionálními portály (např. Mapy.cz, Seznam.cz, HereMaps, Prague Events Calendar, Prague Welcome, Východní Čechy, Jeseníky aj.), nově byla navázána spolupráce např. s portálem „Cyklisté vítáni“, „Karlovy Vary.cz“ a „Živý kraj“. Spolupráce s dalšími portály jsou v jednání.Na podporu zviditelnění klasifikace byly uskutečněny 3 soutěže (2x fotosoutěž s Hotelstars, výtvarná soutěž s pohádkou „Hotel Dračí Komnata“).O Hotelstars byly publikovány tématické články v tisku (např. KAM po Česku, Marketing & Media, Gastro & hotel, TTG, TV Fiesta, České Noviny, Hory Doly, celorepublikové vydání deníku Metro, PR články na Blesk.cz, AHR Fórum, AHR Newsletter a další). Projekt byl propagován na zářijovém turnaji „Bidvest Hotelier Golf Cup AHR ČR“ v Karlových Varech, v rámci 6. Roadshow AHR ČR po celé ČR, na dalších akcích AHR ČR a byl též intenzivně propagován v rámci 12. Konference AHR ČR v Olomouci. Na prosinec jsou naplánovány rozlasové spoty v rádiu Bonton a Frekvence1. 

V průběhu listopadu byl rozeslán dotazník zaměřený jak na certifikovaná, tak na necertifikovaná zařízení – ke zjištění spokojenosti, potřeb a zpětné vazby vnímání hotelových hvězdiček a klasifikace Hotelstars. Výsledky dotazníku budou zohledněny v další fázi projektu.Do konce roku dojde k vytipování svatebních a team-buildingových agentur a zjištění možné spolupráce těchto agentur na projektu klasifikace Hotelstars.V prosinci proběhne také závěrečná "konference" - zhodnocení kampaně Hotelstars.

V případě dotazů, nápadů atd. nás neváhejte kontaktovat na hajkova@ahrcr.cz :)

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více