OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR

Tištěný KATALOG Certifikovaných ubytovacích zařízení Hotelstars 2015 – Postup pro uvedení

9.10.2014

Tištěný KATALOG Certifikovaných ubytovacích zařízení  Hotelstars 2015 – Postup pro uvedení

Již čtvrtým rokem připravujeme tištěný Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení České republiky (Hotelstars).

Inzerce je pro certifikovaná zařízení nabízena stále ZDARMA, je zde i možnost rozšířené placené inzerce:

• klasická inzerce (1/4 stránky) ZDARMA (200 znaků, 1 fotografie)

• polovina stránky 6000 Kč (+ DPH) (500 znaků, 3 fotografie)

• celá stránka 10 000 Kč (+ DPH) (880 znaků, 1 velká a 3 malé fotografie)

              Distribuce Katalogu (náklad 5-10 tis. ks):

• Informační  centra v ČR

• Jídelní a lůžkové vozy a.s.

• Výstavy a veletrhy v ČR i zahraničí

• Distribuce agentury CzechTourism

• Akce AHR ČR

• Členové AHR ČR, certifikované hotely a penziony,…

• Destinační společnosti, odbory cestovního ruchu a kraje ČR, …Pro uvedení v katalogu na rok 2015, pokud jste tak již neučinili - postupujte prosím takto:

  • Pokud jste ještě v loňském katalogu nebyli uvedeni

(Tzn. patříte mezi letos nově certifikovaná zařízení (platnost 2014-2016) nebo nové zařízení v procesu (zaplatili jste FA, certifikát ještě neudělen) – prosíme zaslat:

- krátký informativní text (pokud text přesáhne určený počet znaků, budeme ho muset zkrátit):

- u klasické inzerce - max. 200 znaků (vč. mezer),

- u placené inzerce na 1/2 strany - max. 500 znaků (vč. mezer),

- u placené inzerce na celou stranu - max. 880 znaků (vč. mezer),

- fotografii v tiskové kvalitě min. 800 x 600 px. na šířku

- vyplněné kontaktní údaje a piktogramy – viz příloha „seznam piktogramů.doc“.

(Pokud do termínu nezašlete informace ani fotografie, budete uvedeni pouze s názvem ubytovacího zařízení a kontaktními údaji dle webu Hotelstars).

KAM: na e-mail hajkova@ahrcr.cz, TERMÍN: Do 24. října 2014

Platí i pro ty, co ještě nejsou certifikováni a stihnou podat a zaplatit žádost do termínu!!! :)

  • Pokud jste byli v loňském katalogu uvedeni

(Tzn. u certifikace platné - do roku 2015 nebo 2016)

– v katalogu budete automaticky uvedeni, informační text o vašem zařízení (vč. fotografie)ponecháme stejný jako vloni.

Pouze pokud proběhla změna v náležitostech (kontaktní údaje, piktogramy – viz. příloha „seznam piktogramů.doc“), případně pokud budete mít zájem o

rozšířenou inzerci nebo změnu fotografií, oznamte prosím tuto skutečnost do termínu.

KAM: na e-mail hajkova@ahrcr.cz, TERMÍN: Do 24. října 2014

  • !!!Pokud vám končí platnost certifikace v prosinci roku 2014, je nutné obnovit žádost o klasifikaci Hotelstars!!!!!

Jednoduchá recertifikace je již teď možná, pro ulehčení byl již všem zaslán e-mail na kontaktní adresy s odkazem na původní žádost.

Pokud do termínu neobnovíte žádost o certifikaci a nezaplatíte poplatek, nebudete v katalogu na rok 2015 uvedeni!

Informační text o vašem zařízení (vč. fotografie) ponecháme stejný. Pouze pokud proběhla změna v náležitostech (kontaktní údaje, piktogramy – viz. příloha „seznam piktogramů.doc“), případně pokud budete mít zájem o rozšířenou inzerci nebo změnu fotografií, oznamte prosím tuto skutečnost na tento e-mail.

KAM: na e-mail hajkova@ahrcr.cz,

Je nutné obnovit žádost o klasifikaci a zaplatit poplatek za certifikaci (+ případně nahlásit změny) NEJPOZDĚJI do 24. října 2014


Loňské katalogy ke stažení naleznete na http://www.hotelstars.cz/ke-stazeni.

Pro více informací se obracejte na hajkova@ahrcr.cz. Těšíme se na spolupráci!

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Ing. Veronika Stránská
Ing. Veronika Stránská
manažer akcí a projektu Hotelstars
stranska@ahrcr.cz
Tel.: +420 773 236 303
Mezinárodní Hotelstars Union web:
https://www.hotelstars.eu/cs/czech_republic/
Přihlášení administrátorů
Zapomenuté heslo
Být členem AHR ČR je výhodné! Klikni zde
Zjistit více